Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1737 9 72
2 1738 9 68 9 72
3 1739 9 64
4 1740 9 64 9 72
5 1741 9 59
6 1743 9 48
7 1744 9 48
8 1745 9 0 10 0
9 1746 10 0 12 0
10 1749 12 0 12 48
11 1750 11 19 12 76
12 1751 12 16 12 80

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.