Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 13-14 fot, 1 3/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1736 9 0 10 0
2 1742 10 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.