Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 13-14 fot, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1736 11 72
2 1737 11 72
3 1738 11 72
4 1739 11 37 12 0
5 1740 11 72
6 1741 11 56

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.