Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 14 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1738 9 60 9 60
2 1744 12 0 12 0
3 1745 12 0 12 0
4 1746 12 0 12 0
5 1747 12 0 12 0
6 1748 12 0 12 0
7 1749 12 0 12 0
8 1750 12 0 12 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.