Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 16 fot, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund
Fra Til
1 1737 19 0
2 1738 19 0
3 1739 19 48
4 1740 20 0
5 1743 19 0
6 1744 19 0
7 1745 19 0
8 1746 19 0
9 1747 19 0
10 1748 19 0
11 1749 19 0
12 1750 19 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.