Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 8-10 fot, 1 1/8 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Halden
Fra Til
1 1736 7 0 8 0
2 1737 6 80 8 0
3 1738 6 0 8 16
4 1739 6 0 8 0
5 1740 6 0 8 0
6 1741 6 0 8 0
7 1742 6 0 8 0
8 1743 6 0 8 0
9 1744 6 0 8 0
10 1745 6 0 8 0
11 1746 6 0 8 0
12 1747 6 0 8 0
13 1748 6 0 8 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.