Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 8-10 fot, 1 1/8 tommer, storhundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Halden
Fra Til
1 1749 6 48 8 0
2 1750 6 72 8 72
3 1751 7 0 9 0
4 1752 7 64 9 64
5 1753 8 0 10 0
6 1754 8 0 10 0
7 1755 8 0 10 0
8 1756 8 0 10 0
9 1757 8 0 10 0
10 1758 8 0 10 0
11 1759 8 0 10 0
12 1760 7 56 9 52

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.