Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 9 fot, 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad
Fra Til
1 1755 20 32
2 1756 21 0
3 1757 21 0
4 1758 21 0
5 1759 20 28 21 0
6 1760 20 0 21 0
7 1761 20 0 21 0
8 1762 19 28 20 57
9 1763 19 32 20 64
10 1764 20 86 21 11
11 1765 22 0
12 1766 22 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.