Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4- 1 1/2 tomme, stykk, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1751 3 48 12 0
2 1752 3 60 12 48
3 1753 4 0 14 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.