Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1736 3 0 10 0
2 1737 3 0 10 0
3 1738 3 0 10 0
4 1739 3 0 10 0
5 1740 3 0 10 0
6 1741 3 0 10 0
7 1742 3 0 10 0
8 1743 3 0 10 0
9 1744 3 0 10 0
10 1745 3 0 10 0
11 1746 3 0 10 0
12 1747 3 0 10 0
13 1748 3 0 10 0
14 1749 3 0 10 0
15 1754 4 0 13 74
16 1755 4 0 14 0
17 1757 4 0 14 0
18 1758 4 0 14 0
19 1759 4 0 14 0
20 1760 4 0 14 0
21 1761 4 0 14 0
22 1762 4 0 14 0
23 1763 4 0 14 0
24 1764 4 0 14 0
25 1765 4 0 14 0
26 1766 3 66 12 57

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.