Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, blandingssorter, 4-5 a 6 alen lang, 1 1/8 tomme tykk, storhundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Halden
Fra Til
1 1761 6 46 7 41

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.