Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, undermåls, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1737 4 72 4 72
2 1740 4 0 4 48 3 48 3 52 3 55 3 65
3 1741 4 0 4 48 3 48 3 53 3 57
4 1742 4 0 5 0 3 48 3 53 3 63
5 1743 3 58 3 58
6 1744 3 48 3 48
7 1745 3 48 3 54 3 48 3 54
8 1746 3 43 3 69 3 43 3 69
9 1747 3 27 4 0 3 27 4 0
10 1748 4 18 4 60 4 18 4 60
11 1749 4 32 5 0 4 32 5 0
12 1750 5 27 5 78 5 27 5 78
13 1751 5 0 6 0 5 0 6 0
14 1752 4 60 6 0 4 60 6 0
15 1753 5 30 6 36 5 30 6 36
16 1754 6 0 6 0
17 1755 5 12 5 84 5 12 5 84
18 1757 3 60 3 60
19 1758 5 22 5 22
20 1759 6 0 6 0
21 1760 5 72 5 84 5 72 5 84
22 1761 6 0 6 0
23 1762 6 11 6 22 6 11 6 22
24 1763 6 32 6 53 6 32 6 53
25 1764 6 0 6 0
26 1765 7 82 8 34 7 82 8 34
27 1766 8 36 9 11 8 36 9 11

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.