Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, vrak, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1740 3 0 3 49 3 55 3 15 3 17
2 1741 3 0 2 48 2 92
3 1742 3 0 2 48 2 67
4 1743 2 48 2 48
5 1751 3 0 3 53 3 0 3 53
6 1752 4 0 4 0
7 1753 3 36 3 60 3 36 3 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.