Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad
Fra Til
1 1739 5 0 5 48
2 1741 4 84 5 48
3 1742 4 72 5 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.