Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 10 fot, 1 tomme, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund
Fra Til
1 1744 5 72
2 1745 5 72
3 1746 5 72
4 1747 5 72
5 1748 5 72
6 1749 5 72
7 1750 5 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.