Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 10 fot, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund
Fra Til
1 1737 7 89
2 1738 7 72
3 1739 7 72
4 1743 7 72
5 1744 7 72
6 1745 7 72
7 1746 7 72
8 1747 7 72
9 1748 7 72
10 1749 7 72
11 1750 7 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.