Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 10-11 fot, 2 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1736 3 0 12 0 3 0 12 0
2 1737 3 0 12 0 3 0 12 0
3 1738 3 0 12 0 3 0 12 0
4 1739 3 0 12 0 3 0 12 0
5 1740 8 48 8 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.