Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 10-11 fot, 2 1/2 tommer, stykk, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1751 3 92 13 80
2 1752 5 58 15 77
3 1753 8 0 20 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.