Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1744 5 0 6 0
2 1757 10 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.