Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1740 6 48
2 1742 6 48 7 48
3 1744 7 0
4 1745 6 60 7 24
5 1747 7 24 7 72
6 1748 7 0 8 0
7 1751 9 32 9 64
8 1752 8 32 9 32
9 1753 9 76 10 53

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.