Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1739 6 48
2 1740 6 72 7 0
3 1744 6 48 6 72
4 1745 7 0
5 1746 7 32 7 80
6 1747 7 48 8 0
7 1748 7 0 7 48
8 1753 10 0
9 1757 10 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.