Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4- 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1740 7 0
2 1749 8 48 10 0
3 1750 8 0 9 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.