Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1739 8 48 8 48
2 1740 3 0 12 0 3 0 12 0
3 1741 3 0 12 0 3 0 12 0
4 1742 3 0 12 0 3 0 12 0
5 1743 3 0 12 0 3 0 12 0
6 1744 3 0 12 0 3 0 12 0
7 1745 3 0 12 0 3 0 12 0
8 1746 3 0 12 0 3 0 12 0
9 1747 3 0 12 0 3 0 12 0
10 1748 3 0 12 0 3 0 12 0
11 1749 3 0 12 0 3 0 12 0
12 1754 8 0 20 0 8 0 20 0
13 1755 8 0 20 0 8 0 20 0
14 1757 8 0 20 0 8 0 20 0
15 1758 8 0 20 0 8 0 20 0
16 1759 8 0 20 0 8 0 20 0
17 1760 8 0 19 61 8 0 19 61
18 1761 8 0 20 0 8 0 20 0
19 1762 8 0 20 0 8 0 20 0
20 1763 8 0 20 0 8 0 20 0
21 1764 8 0 20 0 8 0 20 0
22 1765 8 0 20 0 8 0 20 0
23 1766 8 0 20 0 8 0 20 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.