Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1738 7 16
2 1739 6 2 6 17
3 1740 6 23
4 1741 7 0
5 1742 7 0
6 1743 7 0
7 1744 7 0
8 1747 7 48
9 1748 9 0
10 1750 8 0 10 0
11 1751 10 0
12 1755 10 0
13 1757 9 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.