Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 12 fot, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund
Fra Til
1 1737 9 72
2 1738 9 72
3 1739 9 56
4 1743 9 72
5 1744 9 72
6 1745 9 72
7 1746 9 72
8 1747 9 72
9 1748 9 72
10 1749 9 72
11 1750 9 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.