Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 14 fot, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund
Fra Til
1 1736 12 0
2 1737 12 0
3 1738 12 0
4 1739 12 0
5 1743 12 0
6 1744 12 0
7 1745 12 0
8 1746 12 0
9 1747 12 0
10 1748 12 0
11 1749 12 0
12 1750 12 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.