Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 14 fot, 2 tommer, enkelte, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund
Fra Til
1 1737 9 72
2 1738 9 72
3 1739 9 90
4 1743 9 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.