Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 16 fot, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund
Fra Til
1 1737 16 87
2 1738 17 0
3 1739 16 72
4 1743 16 9
5 1744 17 0
6 1745 17 0
7 1746 17 0
8 1747 17 0
9 1748 17 0
10 1749 17 0
11 1750 17 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.