Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 2 tommer, 9-10 fot, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1751 8 0 9 0
2 1752 8 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.