Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 9-10 fot lange, 2 1/2 tommer, stykk, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1750 3 88 12 0
2 1751 4 0 12 0
3 1752 4 48 13 1
4 1753 6 0 16 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.