Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4- 1 1/2 tommer, stykk, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1750 3 0 8 0
2 1751 3 0 8 0
3 1752 3 0 9 1
4 1753 3 0 12 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.