Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1740 2 48 7 0
2 1741 2 48 7 0
3 1742 2 48 7 0
4 1743 2 48 7 0
5 1744 2 48 7 0
6 1745 2 48 7 0
7 1746 2 48 7 0
8 1747 2 48 7 0
9 1748 2 48 7 0
10 1749 2 48 7 0
11 1754 3 0 12 0
12 1755 3 0 12 0
13 1757 3 0 12 0
14 1758 3 0 12 0
15 1759 3 0 12 0
16 1760 3 0 12 0
17 1761 3 0 12 0
18 1762 3 0 12 0
19 1763 3 0 12 0
20 1764 3 0 12 0
21 1765 3 0 12 0
22 1766 3 11 12 22

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.