Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1737 3 62 10 0
2 1738 3 0 10 0
3 1739 3 0 10 0
4 1740 3 0 10 0
5 1741 3 0 10 0
6 1742 3 0 10 0
7 1743 3 0 10 0
8 1744 3 0 10 0
9 1745 3 0 10 0
10 1746 3 0 10 0
11 1747 3 0 10 0
12 1748 3 0 10 0
13 1749 3 0 10 0
14 1754 6 0 16 0
15 1755 6 0 16 0
16 1757 6 0 16 0
17 1758 6 0 16 0
18 1759 6 0 16 0
19 1760 6 0 16 0
20 1761 6 0 16 0
21 1762 6 0 16 0
22 1763 6 0 16 0
23 1764 6 0 16 0
24 1765 6 0 16 0
25 1766 6 0 16 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.