Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, undermåls, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1736 3 48
2 1737 3 48
3 1738 3 48
4 1739 3 80

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.