Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, undermåls, halve, kanthugne og vragdeler, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad
Fra Til
1 1737 2 0 4 0
2 1738 2 24 3 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.