Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, vrak, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Langesund Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1738 2 48 2 48
2 1739 2 0 2 48 2 0 2 48
3 1740 3 72 3 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.