Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Delere, furu, ringere sort, 4-5 alen lang, 1 1/8 tomme tykk, storhundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Halden
Fra Til
1 1761 4 0 6 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.