Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

EGGS [EGG] - Eggs - C3_1, snes, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 29
2 1833 48
3 1834 30
4 1835 27
5 1836 29
6 1837 29
7 1838 41
8 1839 22

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.