Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

EGGS [EGG] - Eggs - C3_2, snes, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1841 20
2 1842 18
3 1843 18
4 1844 24
5 1845 23
6 1846 22
7 1848 26
8 1855 21
9 1860 22
10 1861 24
11 1862 28
12 1863 26
13 1864 24
14 1865 27
15 1867 30
16 1868 30
17 1869 31
18 1870 30
19 1871 29
20 1872 31
21 1873 32
22 1874 32
23 1875 35
24 1876 34

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.