Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

EGGS [EGG] - Eggs - C3_3, snes, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1874 31
2 1875 33
3 1876 33

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.