Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

EGGS [EGG] - Eggs - C3_4, snes, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1852 16
2 1853 16
3 1854 16
4 1867 26
5 1868 21
6 1869 21
7 1870 21
8 1871 18
9 1874 23

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.