Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

EGGS [EGG] - Eggs - C3_5, snes, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1874 28
2 1875 30
3 1876 30

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.