Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Eddik, vineddik, anker, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 2 0
2 1760 2 19
3 1761 2 0
4 1762 2 12
5 1763 2 26
6 1764 2 0
7 1765 2 0
8 1766 2 23

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.