Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Erter, efterskreven, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1751 2 14
2 1752 1 94 2 1
3 1753 2 64
4 1754 2 80
5 1758 3 90

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.