Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FIREWOOD [VED] - Firewood alder olderved - J3_10, favn, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1840 1 48
2 1841 1 53
3 1842 1 98
4 1843 1 62
5 1844 1 51
6 1845 1 74
7 1846 1 75
8 1848 1 50
9 1855 2 3
10 1860 1 105
11 1861 1 95
12 1862 1 101
13 1863 2 24
14 1864 2 21
15 1865 2 6
16 1866 2 1
17 1867 2 99
18 1868 2 88
19 1869 2 108
20 1872 2 24
21 1873 2 69
22 1874 3 103
23 1875 2 107
24 1876 2 117

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.