Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FIREWOOD [VED] - Firewood alder olderved - J3_12, favn, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1874 3 100
2 1875 2 115
3 1876 2 82

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.