Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FIREWOOD [VED] - Firewood birch - J3_4, favn, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1840 2 28
2 1841 2 13
3 1842 2 75
4 1843 2 19
5 1844 2 28
6 1845 2 36
7 1846 2 51
8 1848 2 21
9 1855 2 111
10 1860 2 108
11 1861 2 97
12 1862 2 98
13 1863 3 37
14 1864 3 44
15 1865 3 17
16 1866 3 37
17 1867 4 16
18 1868 3 105
19 1869 3 3
20 1870 3 4
21 1871 3 31
22 1872 3 77
23 1873 3 104
24 1874 5 87
25 1875 4 68
26 1876 4 9

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.