Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FIREWOOD [VED] - Firewood birch - J3_6, favn, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1874 5 68
2 1875 4 58
3 1876 4 22

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.