Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FIREWOOD [VED] - Firewood fir - J3_7, favn, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1841 1 42
2 1842 1 84
3 1843 1 53
4 1844 1 60
5 1845 1 78
6 1846 1 90
7 1848 1 72
8 1855 2 44
9 1860 2 12
10 1861 1 105
11 1862 2 11
12 1863 2 47
13 1864 2 39
14 1865 2 33
15 1866 2 50
16 1867 3 28
17 1868 3 72
18 1869 2 44
19 1870 2 29
20 1871 2 43
21 1872 2 82
22 1873 2 111
23 1874 4 48
24 1875 3 67
25 1876 3 28

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.