Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FIREWOOD [VED] - Firewood fir - J3_9, favn, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1874 4 48
2 1875 3 56
3 1876 3 29

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.